پودر شوینده سطوح و ظروف ارگانیک

پودر شوینده سطوح و ظروف ارگانیک

بهترین دستاورد تیم بهسا، پودر شست و شوی سطوح و ظروف ارگانیک می باشد. این محصول نیز برگرفته از مواد ارگانیک موجود در طبیعت ایران است که نسل جدید شوینده های ارگانیک سطوح و ظروف را به وجود آورده است.
تیم بهسا بر این باور است با تولید شوینده ارگانیک سطوح و ظروف باری دیگر، در راه خدمت رسانی به صنعت و مصارف خدماتی ، قدمی موثر برداشته است.