پودر شوینده دست ارگانیک

پودر شوینده دست ارگانیک

مهم ترین دستاورد تیم بهسا پودر شوینده دست ارگانیک است. این محصول بر گرفته از مواد کاملا ارگانیک و معدنی در طبیعت ایران عزیزمان است که حاص تلاش های شیمیدان های همین آب و خاک می باشد و ما با افتخار این محصول دانش بنیان را به صنعت ایران و صنعت گران کوشا، عرضه می کنیم.